betekenis geven aan je beelden uit het onbewuste

Werkwijze

Leef met bezieling en maak je potentieel vrij voor de beste versie van jezelf

De nieuwe maan staat voor de onzichtbare kracht in jou, die vrijkomt bij een nieuw begin.

De groei van persoonlijk leiderschap

Ieder mens is een leider; in de eerste plaats ben je de leider van jezelf.  Hoe beter je in staat bent om om te gaan met wat er op je pad komt, hoe groter jouw persoonlijk leiderschap is.

Ons gedrag wordt grotendeels bepaald door onbewuste patronen die worden getriggerd door wat er op ons afkomt in onze omgeving. Hoe groter je zelfbewustzijn en je zelfsturing, hoe losser je komt van deze bepalende patronen en hoe kleiner het effect van deze triggers wordt.

In iedere coaching of training staat jouw individuele leervraag centraal. Dit is het vertrekpunt om te werken aan meer zelfinzicht en meer zelfsturing. Daardoor kom je nog dichter bij je eigen kern. Hoe dichter je bij je eigen kern komt hoe groter je authenticiteit. Door meer zelfsturing word je onafhankelijker en autonomer. Dat is voor mij persoonlijke en professionele ontwikkeling en daar ben ik als coach en trainer altijd op gericht.

Who looks outside dreams.
Who looks inside awakes.

Carl Gustav Jung

Betrokken, diepgang en veelzijdig

Mijn kracht als coach en trainer is mijn sterke waarnemingsvermogen. Ik luister goed naar dat wat tussen de regels door gezegd wordt. Daardoor valt mij vaak op wat voor anderen verborgen blijft. Daarbij durf ik te confronteren, maar altijd zo dat ik ook in verbinding blijf met de ander. Ik zet mijn humor en creativiteit in om diepgang ook licht en luchtig te maken. Zowel in coaching als in training ben ik gericht op de (leer)ervaring en maak ik gebruik van creatieve technieken, zoals visualisaties, rollenspel, verhalen en tekeningen.

Het onbewuste als bron

Ik ben opgeleid tot Jungiaans Begeleider. Carl Jung is een van de grondleggers van de analytische en dieptepsychologie en heeft zijn levenswerk gewijd aan het doorgronden van de mens. Een groot deel van ons menszijn is onbewust. Daarin liggen meerdere schatten verborgen. Door onbewuste elementen bewust te maken en daar betekenis aan te geven, kan jij je onbenutte potentieel leren leven. Jung noemt dit een proces van individuatie; worden wie je ten diepste bent.

Worden wie je ten diepste bent

Worden wie je ten diepste bent klinkt misschien gemakkelijk maar het is in mijn ogen de grootste klus van de mens. Het is een levenslang proces waarbij het niet gaat om jezelf vernieuwen maar om alle bewuste en onbewuste delen van jezelf te leren kennen en te verenigen. Worden wie je ten diepste bent is iets anders dan jezelf zijn. Het betekent namelijk dat je loskomt van de conditioneringen waarmee je bent groot geworden. Het betekent dat je openstaat voor nieuwe inzichten over jezelf, ook al zijn die soms pijnlijk en confronterend. Het betekent dat je inzicht in jezelf verdiept, je zelfsturing vergroot en dat je staat voor jouw diepere waarden. Het gaat over durven afdalen in je eigen schaduw en onderzoeken wat daar verborgen is, om daarna krachtiger in het licht te kunnen staan.

In een coachtraject word je ondersteund en uitgedaagd om:
=

Je bewust te worden van jouw projecties

=

Jouw schaduw te leren kennen en integreren

=

 Denken, voelen en intuïtie in te zetten en te gebruiken

=

Te onderzoeken hoe jouw totale potentieel eruit ziet en dit te relateren aan je huidige werk- en levensinvulling

Hiervoor werk ik met
R

Tekeningen

R

Verhalen, gedichten, mythes en sprookjes

R

Dromen

R

Muziek en beweging

Bureau Nieuwe Maan werkt volgens drie principes

Verleden, heden, toekomst

‘Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen’, volgens de Deense filosoof Kierkengaard. In jouw proces onderzoek je in je eigen levensloop wat oorzaken of aanleidingen zijn van de drempels waar je nu tegenaan loopt. Vervolgens neem je dit mee jouw toekomst in. Welk perspectief gloort hier aan de horizon? Je verbindt je aan jouw dromen en verlangens voor de toekomst. Van daaruit maak je keuzes en zet je stappen om jouw perspectief dichterbij te brengen.

Alles begint met zelfinzicht

Mensen construeren hun eigen realiteit. Waarnemingen van de werkelijkheid zijn gekleurd door eigen beelden, ervaringen, overtuigingen, tradities en cultuur. De interventies van Bureau Nieuwe Maan zijn gericht op het verruimen van de blik op het eigen verhaal, de eigen patronen en gedachtenconstructies.

Jij bepaalt

Je werkt vanuit je eigen vraag en vanuit je eigen behoefte. Dat betekent dat je bepaalt waar het over gaat, welke opdrachten je gebruikt voor je ontwikkeling en in de manieren waarop je die opdrachten uitvoert. Ik daag je uit en ondersteun je om jouw proces zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn

Jouw persoonlijke kompas ontwikkelen

Bureau Nieuwe Maan werkt voor mensen die verlangen naar meer bezieling en zingeving. Op basis van alle aanwezige kennis en ervaring heeft Bureau Nieuwe Maan de Cirkel van Bezieling© ontwikkeld. Werken met deze cirkel geeft  je een helder inzicht in wat jij werkelijk belangrijk vindt in het leven. Het helpt je om in contact te komen met jouw drijfveren, waarden en behoeftes. En je krijgt in beeld wat je remt of tegenhoudt en hoe je hiermee om kunt gaan. In coaching en training werk je met dit model om jouw persoonlijke kompas te ontwikkelen waarmee je richting kiest en keuzes maakt.

Bureau Nieuwe Maan
IJburglaan 448
1086 ZJ Amsterdam

 

KVK 53065921
BTW NL1729.07.500.B02

Contact
Rebekka van Praag rebekka@bureaunieuwemaan.nl
06 1661 0081