En dan ben je ineens geen teamlid meer maar de leidinggevende, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een team en het realiseren van de teamdoelen. Het is een compleet nieuw terrein vol uitdagingen en kansen. Terwijl je je weg probeert te vinden in je leiderschapsrol, loop je echter ook het risico om in valkuilen te stappen die je groei en effectiviteit kunnen belemmeren. Lees hier over de 3 belangrijkste valkuilen van de startend leidinggevende en hoe je ze kunt ontwijken. Of waarom je er juist vol in moet stappen! 

Ik moet controle hebben
Ineens ben jij in je nieuwe rol degene die eindverantwoordelijkheid draagt. Dit kan soms zwaar wegen en je kan dan de neiging hebben om te veel controle uit te oefenen over anderen; micromanagement. Een andere reactie is het zelf gaan doen, onder het motto dan gaat het sneller en beter. Micromanagement en het zelf doen kan leiden tot frustratie en demotivatie bij je teamleden. Ze krijgen het gevoel dat ze niet vertrouwd worden of dat ze niet zelf mogen bepalen hoe ze dingen aanpakken. Het is belangrijk om vertrouwen te tonen in de capaciteiten van je team en hen de ruimte te geven om hun werk op hun eigen manier te doen. Door vertrouwen te tonen, geef je het team de kans om te floreren en te ontwikkelen. Je kan je behoefte aan controle beteugelen door goeie afspraken te maken over welke doelen behaald moeten worden en hoe jij daar terugkoppeling op krijgt.

Ik moet aardig gevonden worden
Als nieuwe leidinggevende wil je graag dat je teamleden blij zijn met je. Dan kan het spannend worden wanneer er conflicten spelen. Het vermijden van confliceten leidt sudderen, zeuren en broeien. Bovendien zijn confrontaties onvermijdelijk in iedere werkomgeving. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als leidinggevende is het belangrijk om je rol te nemen en conflicten op een constructieve manier aan te pakken. Luister naar beide kanten van het verhaal en laat je niet verleiden om het voor de ander op te lossen. Help om samen oplossingen te vinden die voor alle partijen acceptabel zijn

 Ik moet perfect zijn
Last but not least… De grootste valkuil voor je eigen welzijn is de overtuiging dat jij als leidinggevende geen fouten mag maken en niet kwetsbaar mag zijn. Voor jou is dit ook nieuw en je mag leren, oefenen en experimenteren. Daar hoort bij dat je af en toe een (grote) uitglijder maakt. Sterker nog; dat moet. Als je namelijk fouten maken gaat vermijden, blijf je in je comfortzone controle uitoefenen en zo leer je niks nieuws. Bovendien geef jij hierin het voorbeeld. Wanneer jij open bent over je fouten en kwestbaarheden en ze ziet als leerkansen dan motiveer je indirect ook anderen hetzelfde te doen. Zo werk je samen aan een veilige werksfeer waarin iedereen kan groeien en floreren.

 Omzeilen of erin duiken?
Wanneer je in één van deze valkuilen bent gestapt of gevallen, zie dat dan ook als leermoment. Jouw groei in leiderschap begint bij zelfreflectie en bewustwording. Dit is een voortdurende reis van leren en ontwikkelen. Daarom is het juist belangrijk om er ook een beetje lol in te houden en  samen met je team de momenten van ontwikkeling en succes te vieren.