Ik zit tegenover coach Willem, een man met een hele serieuze baard, om uit te vinden wat ik nu toch moet met mijn leven en dan vooral in mijn werk. Want daar ben ik al jaren zoekende in. Om meer helderheid te krijgen moet ik van Willen mijn levensmissie formuleren. Ik heb geen idee wat dat zou kunnen zijn. Ik wist eigenlijk niet eens dat het woord bestond.

De zoektocht
Willem strijkt af en toe denkend over zijn baard, stelt daarna een vraag en vat samen wat ik zeg. Hij schuift wat met papiertjes waar mijn waarden op staan. Die heb ik zelf op moeten schrijven. Ik moet plaatjes uitkiezen en we doen een heleboel geleide meditaties die allerlei beelden opleveren. Na dit hele circus moet ik mijn missie formuleren. Na een sessie of 6 kom ik dan uiteindelijk met: ‘Ik wil mensen bewegen’. Een klein zinnetje en eigenlijk niet echt wereldschokkend. Maar met dit zinnetje lijkt alles wat ik tot dan toe heb gedaan en wat ik het liefst zou willen doen, ineens samen te vallen.

Dit alles is inmiddels bijna 12 jaar geleden en het was voor mij destijds een enorme queeste, maar uiteindelijk wel met succes. Want de missie die ik toen gevonden heb, is nog steeds onveranderd. Het is voor mij nog steeds een graadmeter of ik op de juiste koers zit. Het is vooral een gevoel, een energie die gaat stromen als ik met de juiste dingen bezig ben. Die energie heb ik moeten leren herkennen en erkennen. Ik voelde het wel, maar ik handelde er vaak niet naar.

De zin van het leven
Ieder mens heeft een diepere behoefte om betekenis te geven aan zijn of haar leven. Psychiater Carl Jung zag deze behoefte aan betekenis geven als een van de vijf basisinstincten van de mens en noemde dit Reflectie. Naast de fysieke instincten zoals honger en lust, erkent hij ook psychologische instincten. Jung ziet Reflectie als de altijd aanwezige zoektocht in de mens om betekenis te geven aan het leven. Deze behoefte komt vanuit een diepe kern en is door alle tijden heen en in alle culturen van de mens te herkennen. Hij noemt het een instinct omdat het er van nature is, in ieder mens. Zoals een zebra strepen heeft, zo is de mens altijd op zoek naar het geven van betekenis.

Er wordt vaak gevraagd aan mensen ‘Waar sta je voor?’ ‘Wat is je Why? ‘Wat is jouw purpose?’ Dan wordt er verwacht dat je iets kan zeggen over jouw betekenis in jouw leven. Soms wordt het ook wel je levensmissie of je roeping genoemd. Dit zijn allemaal verschillende termen voor dat abstracte begrip waarmee bedoeld wordt dat je op een diepere laag voelt en weet waar het voor jou nu werkelijk om te doen is; het hoger doel in je leven. Het is iets dat van diep van binnen in je leeft en naar buiten wil komen om gerealiseerd te worden. Dit fenomeen noem ik voor het gemak ‘je purpose’.

Jouw bijdrage aan het grotere geheel
Je purpose komt voort uit een unieke en persoonlijke combinatie van je waarden, drijfveren, talenten en dromen. Het bijzondere van een purpose is het gaat over datgene wat jij bijdraagt aan het grotere geheel. En dat grotere geheel kan ook heel eenvoudig of klein zijn, maar het is in ieder geval iets dat meer is dan jij alleen. Daarom geeft het kennen en leven van je purpose het gevoel dat je van betekenis bent. Het geeft richting en is vaak een van je grootste energiebronnen.

Het is heus niet zo dat iedereen zijn of haar levensmissie moet kunnen verwoorden in één zin. Maar wanneer je het gevoel hebt dat richtingloos bent, dat je toevallig van het een in het ander rolt en dat je niet weet niet welke keuzes het beste bij je passen kan het helpen om op zoek te gaan naar jouw purpose.

Je purpose ligt allang in jou verscholen. Bij sommigen is dat verder weg dan bij anderen. Het is dan niet zo makkelijk te vinden en te benoemen want er liggen vaak allerlei belemmerende overtuigingen, aannames en oordelen bovenop. Ook is het lang niet altijd zo groots en meeslepend als je wellicht had verwacht. De magie zit hem in de eenvoud.

Rust en vertrouwen
Toen ik mijn levensmissie formuleerde, het woord purpose bestond toen nog niet ;-), was het nog steeds lastig om daar in het dagelijks leven vorm aan te geven. Voor mij hielp het vooral omdat de rare combinatie van dingen die ik had gedaan (ik was communicatieadviseur, theatermaker en coach) ineens vanuit dezelfde bron bleken te komen. Daardoor kon ik die verschillende kanten van mijzelf verbinden en verengingen; het ging immers altijd over mensen in beweging brengen. Door dat inzicht gaf mij enorm veel rust en vertrouwen om steeds beter vorm te geven aan wat ik het allerliefste doe namelijk een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van anderen.

Met de Cirkel van Bezieling werk je toe naar het herkennen en erkennen van je purpose.