Bureau Nieuwe Maan

Integriteitscode Ademwerk

 

Om deelnemers in een veilige setting te kunnen begeleiden, committeert Bureau Nieuwe Maan zich aan de integriteitscode van The Breathwork Coach. Deze integriteitscode is opgesteld voor begeleider en deelnemer.

Centraal uitgangspunt van het ademwerk is om mensen te helpen bevrijden van schaamte en schuld, oude pijnen vinden en bevrijden zodat ze weer voluit vanuit hun essentie durven leven. Door te ontdekken waar zij verwond en emotioneel geblokkeerd zijn en te helpen ontdekken hoe zij de verwonding kunnen helen om het contact met hun diepste wezen te herstellen. De essentie is dat mensen door de verschillende lagen van jeugdtrauma’s en blokkades begeleid worden. Trauma’s en/of blokkades waarin ze het wezenlijke contact met hun essentie zijn kwijt geraakt.

The Breathwork Coach begeleiders werken vanuit een spiritueel therapeutische setting met als taak om blokkades op te sporen, ruimte te geven en te transformeren, waardoor de diepe essentie weer gevoeld kan worden en de liefde weer kan stromen in iemands leven.

Begeleiders van The Breathwork Coach zijn zich bewust van hun rol, bieden veiligheid en zijn tijdens de reizen liefdevol aanwezig om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om naar het diepste trauma en/of pijnstukken af te reizen. Onze begeleiders werken vanuit warme menselijke verbinding en zijn bereid om bewust te kijken naar hun eigen schaduwkanten. Er is sprake van een vermogen tot zelfreflectie en het vermogen om vanuit het hart te werken.

Wij erkennen 5 basisbehoeften (als geformuleerd door Pesso) die een leidraad vormen in het werk van The Breathwork Coach.

  1. Plaats (je fysieke plek maar ook je plek in de groep)
  2. Voeding (symbolisch voor liefde en aandacht)
  3. Steun
  4. Bescherming
  5. Begrenzing

DE KERN 
Het doel van het werk van de begeleider van The Breathwork Coach is om de deelnemer naar zijn of haar kern/essentie te brengen. Om met gebruik van de adem de ziel te bevrijden van tegenslagen/blokkades en (jeugd)trauma’s in je leven. De sessie wordt altijd gemaakt vanuit veiligheid en vrijheid. De begeleider is het baken dat waakt over de deelnemer, zodat de deelnemer los kan laten vanuit de bovengenoemde veiligheid.

DE DEELNEMER
De deelnemer, die tijdens de sessie in proces komt, is vaak niet veilig gehecht waardoor er een trauma of blokkade is ontstaan. Een deelnemer is zich wel of niet bewust van deze onveilige hechting. De begeleiders zijn zich te aller tijden bewust van de rol die ze hebben en bieden een deelnemer veiligheid tijdens de sessie. De deelnemer ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan een sessie. Als de deelnemer ervoor kiest om de sessie in te gaan, valt de deelnemer onder de verantwoording en bescherming van de begeleider(s).

DE BEGELEIDER
De begeleider is uitstekend in staat zijn of haar eigen processen te dragen. Ontstaat er in het begeleiden van intense processen een hulpvraag rond de eigen thematiek, dan krijgt de begeleider ondersteuning uit het eigen team van begeleiders. De begeleider houdt de communicatie open, zowel naar zichzelf als naar de teamleden. Met het oog op het bewaken van de veiligheid van het proces in de setting van The Breathwork Coach, behoort een begeleider een collega aan te spreken op mogelijk niet gewenst gedrag. De begeleider heeft de bereidheid om naar zichzelf te kijken en is zichzelf bewust van de menselijke processen. Er is sprake van een open houding en hart binnen het team van de begeleiders, met als centrale thema afstand en nabijheid en de afstemming hierin naar de deelnemer toe.

Er zijn 15 uitgangspunten in de integriteitscode van The Breathwork Coach waarin we betekenis geven aan deelnemer en begeleider: 

1 – Dogma-vrij.
De begeleider begeleidt niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt met een methodiek en leer met een duidelijk doel. De deelnemer is vrij om spiritualiteit of religie op zijn eigen wijze te beleven. The Breathwork Coach heeft als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft, die hem verbindt met dat wat groter is. Die ziel of essentie is hetgeen wat bevrijd wordt met ons werk. Hóe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor ons niet belangrijk, maar zullen we zeker respecteren. Eenheid in diversiteit is ons uitgangspunt.

2 – Levend intiem
Er zijn voor begeleider en deelnemer grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van The Breathwork Coach is niet toegestaan. Het werk van de begeleider kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan de deelnemer intense emotionele processen aangaan. We zijn ons ervan bewust dat onze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is.  Specifiek in het geval van regressie bieden we fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de deelnemer gerustgesteld wordt in zijn diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Wij zijn bij je zolang je ons nodig hebt. En gaan weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. Dus wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor zijn/haar proces noodzakelijk is. De deelnemer zijn veiligheid en proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.

3 – De behoefte van de deelnemer
Er wordt geluisterd naar de behoefte van de deelnemer en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een deelnemer niet strookt met het doel van de sessie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de setting en het proces van de deelnemer. De begeleider staat ten dienste van het proces van de deelnemer.

4 – Een accepterende houding
De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding. Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen. Begeleiders voelen wat nodig is bij de deelnemers en geven ook grenzen aan m.b.t. veiligheid voor ieder.

5- De rol van de begeleider
De begeleider is zichzelf bewust van zijn of haar rol als begeleider. Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep en van het proces.

6 – De vrijheid van de deelnemer
De deelnemer mag altijd, na het deelnemen aan een sessie, terugkoppelen wat hij of zij als niet prettig heeft ervaren (feedback). Of contact zoeken met The Breathwork Coach wanneer de deelnemer vastloopt in zijn of haar proces.

7 – De deelnemer heeft de mogelijkheid tot nazorg
Dit kan zowel via Skype of persoonlijk. Een proces werkt vaak langer door dan een ademcirkel, weekend of retraite. In eerste instantie kan er kosteloos geïnformeerd worden bij de organisatie van The Breathwork Coach, in dit geval Bureau Nieuwe Maan. Aanvullende integratiesessies worden tegen redelijke vergoeding gefaciliteerd.

8 – Deelnemer, wees welkom
De deelnemer mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Hij of zij is welkom. Ook de kanten van de deelnemer die hij of zij niet graag wil laten zien of de kanten waar hij zich voor schaamt. De deelnemer is welkom vanuit vertrouwen, veiligheid en bewustzijn.

9 – Afstand en nabijheid
Zowel de deelnemer als de begeleider ervaart zijn of haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk.

10 – Overdracht en tegenoverdracht
Als begeleider ben je jezelf bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de deelnemer?

11 – De begeleider kan goed zorgdragen voor zijn eigen processen
De begeleider is heel goed in staat om zorg te dragen voor zijn eigen processen. De deelnemer kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het proces overgeven.

12 – Zowel de begeleider als de deelnemer ervaren grenzen
De deelnemer bepaalt zelf de vorm van intimiteit/fysiek contact die hij of zij aan wil gaan (rekening houdend met punt 2). De deelnemer kiest er bewust voor om een sessie in te gaan en mogelijk diep in proces te gaan. De begeleider helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de deelnemer en mededeelnemers. Het ‘nee’ van een begeleider is bindend en dient opgevolgd te worden. Echter het ‘nee’ en nu was het voldoende qua tijd om bij me te zijn en me te ondersteunen vanuit de deelnemer, is ook bindend. De deelnemer bepaalt hoe lang hij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding.

13 – Je bent wie je bent met je lichte en schaduwkanten
Dit geldt voor zowel de deelnemer als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat hij/zij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan hij de deelnemer ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, zien en omarmen. Dit is het doel van The Breathwork Coach en in onze setting de betekenis van heelwording.

14 – Normen en waarden
De deelnemer mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting.

15 – Opleiding, trainingen
Begeleiders zijn erkend en opgeleid door the Breathwork Coach en hebben jarenlang ervaring in begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling van anderen.

 Als blijkt dat in een situatie de integriteitscode niet wordt nageleefd, verwachten wij (Bureau Nieuwe Maan) van jou als deelnemer of begeleider dat je hier zelf verantwoordelijkheid voor neemt door dit terug te koppelen aan onze organisatie.

In gevallen waar grensoverschrijdend gedrag vermoed wordt of gemeld is, schakelen we een externe mediator in, die deze grensoverschrijding gaat onderzoeken, bemiddelt en passende maatregelen onderneemt. Onze organisatie streeft naar openheid, eerlijkheid en transparantie en heeft veiligheid en integriteit in onze setting hoog in het vaandel staan.